Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

W dniu 21.12.2015r. społeczność naszej szkoły niewątpliwie poczuła świąteczną atmosferę. W klasach odbyły się spotkania przy wigilijnym stole i dzielenie się opłatkiem. Na sali gimnastycznej było wielkie, wspólne kolędowanie. Zespół muzyczny pod kierunkiem Pani Joanny Betler nadał szczególny klimat tej uroczystości. Przedsmak prawdy o Bożym Narodzeniu pogłębiliśmy w jasełkach przygotowanych przez uczniów klasy Va i Vb. W jasełkach jest niezwykła Prawda i Moc zrodzona w zimową noc… Z głębi naszych serc popłynęły też świąteczne życzenia, bo Boże Narodzenie zbliża człowieka do człowieka, otwiera oczy, serca i dłonie. Jakoś łatwiej podzielić się sobą, tym co posiadamy i kim jesteśmy. Boże Narodzenie rodzi w nas wiarę w Boga i wiarę w ludzi. Rodzi nadzieję na spełnienie tego, na co czekamy. Rodzi Miłość. Boże Narodzenie uczy, wzrusza, zachwyca, rozjaśnia świat, wydobywa z nas to, co najlepsze. Każdy człowiek ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem.
W nadchodzącym Nowym Roku niech Wam wszystkim w pracy Jezus towarzyszy. Bóg, co się narodził owej Świętej Nocy. Niechaj będzie z Wami w rozgwarze i ciszy. Niechaj Bóg w sercach się rodzi i udziela Mocy.

 szkolne jaselka2015

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

XII Stargardzkie Spotkania Sceniczne
pod hasłem
"Nie Ja, nie Ty, po prostu My"


Stargardzkie Spotkania Sceniczne, odbyły się w gościnnych progach Klubu Wojskowego, przy współpracy Pana Augustyna Maćkowiaka.
Jak co roku uczestniczyły w nich grupy z naszej szkoły i innych placówek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Jest to jedno z kilku wydarzeń, które uświetnia obchody Szkolne Dni Integracji. Pani wicedyrektor Alicja Jurkiewicz przywitała młodych aktorów oraz wyjaśniła wszystkim znaczenie hasła przyświecającego nam w tym roku. Przed każdą grupą aktorską stało niełatwe zadanie przedstawienia tej pięknej myśli na deskach sceny.
Mali artyści ze stargardzkich placówek integracyjnych, wspaniale się zaprezentowali w przygotowanych przedstawieniach. Świąteczne piosenki zaśpiewały dla nich Weronika Harasimowicz i Kinga Drążek z kl. III C w SP2.
Rozgrzewkę i zabawy ruchowe poprowadził katecheta Krzysztof Kempiński.
W przerwach pomiędzy przedstawieniami zatańczyły w rytmie breakdance, uczennice naszej szkoły Amelka Anders i Karolinka Jasłowska z klasy IV a.. Do wspaniałej zabawy zagrzewali nauczyciele wraz z uczniami i sprawiedliwym Jury w składzie: p. Małgorzata Lewandowska, p. Beata Skupińska oraz p. Teresa Kubiak. Panie wicedyrektorki, Alicja Jurkiewicz oraz Izabela Jurewicz Zimny wspierały i podziwiały niesamowicie wysoki poziom tegorocznych Spotkań Scenicznych. Po długich i burzliwych obradach nagrodzili oni zmagania młodych artystów:
PIERWSZE równorzędne miejsce przyznano:
- Przedstawieniu „ Papierowe serce" w wykonaniu kola teatralnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima. Pod opieką Danuty Romanowskiej-Sroczyk, współpraca M. Szwalec, J. Siatkowska, J. Szymkiewicz.
Sztuka ta dostała także NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.
- Klasie II B w SP nr 2 , wych. Joanna Szczecińska, Ewelina Lubowska za przedstawienie "Ja, Ty, My, jesteśmy dla siebie".
- Przedszkolu nr 5 z oddziałami integracyjnymi Bajkowy Zakątek za sztukę "Żeglarskie opowieści". Op. D. Michalska, P. Kurpiel-Małecka, A. Chmara, B. Kamińska.

Dyplomy za UCZESTNICTWO otrzymały:

- Kl. I C w SP 2 za przedstawienie "Dlaczego jest Boże Narodzenie". Wych. Iwona Harasimowicz, Katarzyna Szyłańska.

- Kl. IV B w SP 2 za sztukę "Wesoła szkoła". Wych. Małgorzata Osiejuk, Justyna Zakrzewska.

Największymi TALENTAMI okazały się:
- Halszka Jasica
- Alicja Mucha

Wyróżnienia za GRĘ AKTORSKĄ otrzymali:
- Eryk Matalski
- Dominik Potrzebowski

Dzieci dostały nagrody i dyplomy. Dla uczestników przygotowany był poczęstunek.
Spotkania sfinansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.
Dziękujemy wszystkim młodym aktorom, opiekunom, rodzicom, wychowawcom oraz każdemu, kto przyczynił się do wspierania aktorskich talentów, a także aktywnie pomagał w organizacji Spotkań Scenicznych i towarzyszącego im poczęstunku.
Z niecierpliwością czekamy na następne Stargardzkie Spotkania Sceniczne.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Barbara Jasłowska

stargardzkie spotk sceniczne2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

„Nie możesz zrobić wszystkiego,
ale zrób wszystko, co możesz,
by pomóc”.

 

Choć za oknem nadal jesienna aura, nie zapominamy o zbliżających się pięknych świętach Bożego Narodzenia. To zawsze znak, że czas na DZIEŃ BIAŁEJ BRANSOLETKI. Wybór daty nie ma jednak związku ze świętami. Jest pamiątką uchwalenia 10 grudnia 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która zawiera spis praw, które powinny przysługiwać wszystkim ludziom na całej ziemi. Jest w niej mowa o wolności, równości, prawie do pracy, nauki i godnego życia. Niestety nadal na świecie istnieją kraje, w których Deklaracja nie jest przestrzegana. Noszenie białej bransoletki przypomina o potrzebie wsparcia potrzebujących.
Od ośmiu lat tę akcję charytatywną przygotowuje redakcja gazetki „Sztubak” wydawanej przez klasę teatralno-dziennikarską pod kierunkiem pani Bożeny Ciborowskiej-Lipko. W organizację włączają się rodzice i Koło Robótek Ręcznych z Klubu Wojskowego w Stargardzie. Dzień Białej Bransoletki jest jednym z wielu działań, które odbywają się podczas Szkolnych Dni Integracji.
Każdego roku uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zachwycają szczodrością, przynosząc produkty żywnościowe dla podopiecznych Centrum Socjalnego „Caritas” w Stargardzie. Tak było i tym razem - we wtorek 15 grudnia. Jak zawsze happening miał również część informacyjną ilustrowaną prezentacjami multimedialnymi. Potrzebę pomocy innym, dzielenia się i wrażliwości na drugiego człowieka akcentowała także w swoich wystąpieniach pani dyrektor Alicja Jurkiewicz.
Aby zagadnienie integracji ujmować szerzej, redakcja „Sztubaka” włącza się także w działania Polskiej Akcji Humanitarnej. Od kilku lat podczas Dnia Białej Bransoletki zbierane są fundusze w ramach kampanii „Studnia dla Południa”. To działania polegające na budowie studni w objętych suszą krajach: Somalii i Sudanie.
Dzięki ofiarności uczniów i pracowników szkoły kosze dostarczone przez pracowników Cen-trum Socjalnego „Caritas” w Stargardzie szybko zapełniły się różnymi produktami żywno-ściowymi, które posłużą do przygotowania świątecznych paczek dla podopiecznych. Na koniec happeningu przedstawicielki „Caritasu” podziękowały za ten dar serca.
Natomiast w ramach zbiórki funduszy pod hasłem „Studnia dla Południa” zgromadziliśmy 330 zł, które zostały przesłane na ten konkretny cel na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.
Akcję od strony technicznej wspierali uczniowie pod kierunkiem pana Bogdana Życha.

 dzien bialej bransoletki2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

W dniach 16.11.2015r.-20.11.2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjnym odbyły się Szkolne Dni Bezpieczeństwa pod hasłem” Bezpieczna szkoła -bezpieczny uczeń”.
Cały tydzień obfitował w liczne imprezy i spotkania, między innymi odbyły się prelekcje z przedstawicielami Policji dot. bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, uświadomienia sytuacji zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, jak również poznania zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami i zachowanie się w sytuacji ataku przez nie - „Obrona przed atakiem psa”.
Uczniowie poznali sposoby zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci podczas „ Dnia Bezpiecznego Internetu” jak również skutki zażywania narkotyków i dopalaczy. Zaproszonymi gośćmi byli również przedstawiciele Jednostki Wojskowej nr 5889 – Pluton Rozminowania nr 3, którzy przeprowadzili szkolenie dotyczące zagrożenia wynikającego z sytuacji kontaktu z niewypałami.
Młodzież miała również okazję uczestniczyć w prelekcji i pokazie „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” ucząc się zasad bezpiecznego postępowania i udzielania pierwszej pomocy w momencie zagrożenia życia i zdrowia.

szkolne dni bezpieczenstwa2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

11 listopada 2015 roku przypada 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto to ma dla Polaków szczególne znaczenie. W tym dniu czcimy nasze symbole narodowe oraz wspominamy tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.
6 listopada 2015 roku uczciliśmy to wydarzenie uroczystymi apelami, na których uczestniczyła dyrektor szkoły Pani Anna Kurcab - Kościańska, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie z klas I- VI Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz z klas I-III Gimnazjum Integracyjnego.
Apelom przyświecało hasło Tobie Polsko śpiewamy. Uczniowie zebrani na uroczystości wysłuchali narodowych pieśni patriotycznych i wspólnie z chórem prowadzonym przez Panią Joannę Betler zaśpiewali Rotę i My Pierwsza Brygada.
Podczas apelu o godzinie 10.15 uczniowie klas młodszych I-IV Szkoły Podstawowej wspólnie zaśpiewali Hymn państwowy oraz obejrzeli prezentację multimedialną Piękna jest Polska cała.
Podczas apelu o godzinie 11.15 dla klas VI i gimnazjum szkoła miała przyjemność gościć Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem Pani Marii Pyry. Dzięki temu występowi uczniowie i nauczyciele mieli szanse brania udziału w wielopokoleniowym śpiewaniu pieśni patriotycznych.
Program artystyczny przygotowała klasa II gimnazjum pod kierunkiem wychowawców - Marzeny Pardel i Marioli Pipier. Dekoracją sali zajęła się Pani Mirosława Babicka-Mrzygłód. Nad sprawnym działaniem sprzętu nagłaśniającego czuwał Pan Bogdan Żych oraz Pan Marcin Kolany.

 20151106 102114 2

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dużo tańca, śpiewu, konkursów z nagrodami i słodkości - tak można w kilku słowach opisać Bal Wszystkich Świętych, który odbył się w naszej szkole dnia 04.11.2015r. Kochane dzieci jak zawsze nie zawiodły, przychodząc przebrane za ulubionego patrona, tworząc kolorowy i roztańczony korowód Wszystkich Świętych. Otwarcia naszej imprezy dokonał sam św. Piotr z orszakiem swych pomocników.  Nieocenioną pomoc w dobrej zabawie otrzymaliśmy od naszej młodzieży gimnazjalnej, która pokazała, że słowo „integracja” jest wpisane w ich młode serca. 

Zapraszamy za rok w jeszcze liczniejszym gronie. Katecheci.

 DSCN1780 2

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dnia 14 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów szkoły podstawowej.
Program wokalny i recytatorski dla uczniów klas pierwszych przygotowywały pod kierunkiem swoich wychowawców uczniowie klas integracyjnych: II b i II c. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze i z uczuciem zatańczony polonez w wykonaniu uczniów klasy I c wycisnęły niejedną łezkę z oczu zgromadzonych rodziców i gości. W niezwykle podniosłej atmosferze, na kronikę szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania panie wicedyrektorki dokonały symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 " dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Na zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali i zatańczyli piosenkę „Ole, ola – szkołę lubić się da…” Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Rodzice, którzy przybyli licznie w tym niezwykłym dniu zorganizowali "słodkie" przyjęcie w salach lekcyjnych dla swoich pociech. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.
Uroczysty apel przygotowały wychowawczynie: Joanna Szczecińska, Ewelina Lubowska, Czesława Gut i Anna Dąbrowska; do poloneza przygotowały klasę I c – Iwona Harasimowicz i Katarzyna Szyłańska.

 slubow uczniow klas pierw2015

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Rodzinny Festyn – wrzesień 2015r.
„BAWIMY SIĘ WSZYSCY”

W sobotę 19 września 2015r. odbył się w naszej szkole Festyn Rodzinny. Gościliśmyw naszych progach uczniów wraz z rodzicami oraz wielu sympatyków i zaproszonych gości.
Festyn został uroczyście otwarty przez panią dyrektor Annę Kurcab-Kościańską, która życzyła wszystkim miłej zabawy. Następnie nasi prowadzący pani Iwona Spendowska i pan Krzysztof Kempiński w zabawnym stylu zapowiadali kolejne atrakcje przygotowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Festyn obfitował w liczne atrakcje, m. in. nauka tańca prowadzona przez pana Krystiana ze szkoły tańca „Prestige”, pokaz tańca szkoły „Astra”, konkurs młodych talentów pt. „Mam Talent” prowadzony przez panie ze Świetlicy Szkolnej, pokaz tresury psów, zajęcia fitness pod kierunkiem pani Agnieszki z OSiR itp.
W międzyczasie odbywały się zawody sportowe dla klas I-III, IV-VI oraz gimnazjum pod czujnym okiem pań i panów wychowania fizycznego.
Nie zapomniała o nas także Straż Pożarna, która przeprowadziła pokaz gaszenia zarzewia ognia.
Jedną z wielu atrakcji była możliwość przejechania się na prawdziwych motocyklach, którą zorganizował pan Marek Fisher.
Atrakcjami na festynie były stoiska z ciastami, pieczonymi kiełbaskami i kaszanką z grilla, pierogami domowej roboty, oraz wyśmienitym smalcem domowej roboty z kiszonym ogórkiem. Można było również skosztować świeżych soków warzywno-owocowych, napić się herbaty, kawy czy zimnych napojów. Zakosztować można było również wyśmienitej grochówki.
Oferowano także zabawę przy malowaniu twarzy i składaniu orgiami.
Dzieci także świetnie bawiły się skacząc na trampolinach i dmuchanych zamkach. Popularnością cieszyły się pomiary ciśnienia krwi i cukru.

Wielkie podziękowania za zaangażowanie dla rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i uczniów naszej szkoły.


Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie przy organizacji festynu:


• PREZYDENTOWI MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO
Sławomirowi Pajorowi
• DYREKCJI CENTRUM EDUKACJI LICEALNEJ przy ul. I Brygady 15a
• FIRMIE NETTO sp. z o.o.
• TOWARZYSTWU PRZYJACIÓŁ STARGARDU
• STARGARDZKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

 20150919 100447 2

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

We wtorek 1 września 2015 roku o godzinie 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum. Podczas uroczystości głos zabrała pani dyrektor Anna Kurcab-Kościańska, która serdecznie powitała uczniów i rodziców po wakacyjnej przerwie. Po wystąpieniu pani dyrektor,  klasy Vd i VIe pod opieką pań: Elżbiety Bączyńskiej oraz Hanny Lach  przedstawiły krótki program artystyczny. O godzinie 9.00 miał miejsce uroczysty apel klas 0-III. Po przemówieniu pani dyrektor Anny Kurcab-Kościańskiej część artystyczną zaprezentowały klasy IIe i IId pod opieką pań: Wioletty Januszewskiej oraz Jagody Stachowicz. Apel zakończył występ przedstawicieli szkoły tańca „Prestige”, którzy zachęcali uczniów do aktywnego wypoczynku. Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym.

 20150901 080310 2

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

18 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się VI edycja ORTOFRAJDY. Zmagania dotyczyły poprawnej pisowni, znajomości reguł ortograficznych, przysłów i powiedzeń. Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej. W części II uczniowie w grupach musieli rozwiązywać kryptogramy, zdania z lukami, uzupełniać przysłowia, świąteczne menu, znać tytuły lektur szkolnych, pokazywać i odgadywać kalambury, uzasadniać pisownię wyrazów. Pracy mieli sporo. Naszą szkołę reprezentowali Aleksandra Grzymała z klasy IV, Aleksandra Słaba z klasy V i uczeń klasy VI- Łukasz Staś. Po zliczeniu wszystkich punktów jury wyłoniło zwycięzców: Zespołowym Mistrzem Ortografii została Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, a na poziomie klas 5 najlepsza okazała się Aleksandra Słaba . Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ort2

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.