Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Dnia 19.06.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie odbędą się

 

uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019, w następujących godzinach:

8.30 - klasy VII-VIII oraz III gimnazjum

10.00 - klasy IV-VI

10.45 - klasy I-III SP

 

Zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO”, informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia w/w uroczystości.
Ponadto informujemy, że w trakcie uroczystości będą robione zdjęcia z wizerunkiem uczestników, które następnie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy uroczystości.

Międzynarodowy Dzień Dogoterapii

15 czerwca obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Dogoterapii. Klasy pierwsze już dzisiaj miały możliwość wziąć udział w zajęciach edukacyjnych z psem terapeutą Pysią polegające na stworzeniu pozytywnej relacji pomiędzy uczestnikami spotkań a psem. Takie zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnych emocji i satysfakcji z obcowania z psem, oraz rozluźnienie atmosfery. Na lekcji dzieci dowiedziały się jak opiekować się psem, jak się wobec niego zachowywać i jaką bezpieczną pozycję przyjąć w momencie dyskomfortu lub zagrożenia. Połączenie edukacji i zabawy pozwala uczniom poszerzyć wiedzę na temat świata zwierząt, rozwija empatię i poczucie odpowiedzialności.

materiał nadesłała p. Anna Łotysz

miedz dzien dogoterapii2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Kolejny sukces naszych przyrodników

Dnia 5 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły wystartowali w XXIV Turnieju Przyrodniczym „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny” dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie.
Do turniej przystąpiły czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły ze Stargardu i okolic.
Turniej Przyrodniczy miał na celu:
• zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska,
• kształtowanie wrażliwości młodzieży na piękno otaczającej przyrody,
• ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
• zdobywanie umiejętności obserwacji przyrody i zachodzących w niej zmian,
• ukazanie ścisłej zależności człowieka z ekologią,
• przybliżenie bogactwa ekosystemów rzecznych na przykładzie rzeki Iny z uwzględnieniem wędrówek organizmów wodnych, obszarów Natura 2000 w dorzeczu rzeki Iny,
• zwrócenie uwagi na zagrożenia bioróżnorodności zlewni rzeki Iny w tym chronienie ryb przed kłusownictwem,
• rozwijanie więzi w środowiskach lokalnych i wzbudzanie współodpowiedzialności za stan otoczenia,
• kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Nasza drużyna w składzie: Natalia Marzec, Natalia Jankiewicz, Katarzyna Orłowska oraz Szymon Strojny zajęła wysokie 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek; nagrody rzeczowe oraz materiały promocyjne miasta. Drużynę do zawodów przygotowała p. Lucyna Dobrzycka.

materiał nadesłała p. Lucyna Dobrzycka

51 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

Uczniów Szkół Podstawowych

W środę 05.06.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie odbył się 51 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Uczniów Szkół Podstawowych. W konkursie rywalizowali uczniowie szkól podstawowych ze Stargardu oraz powiatu stargardzkiego.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt, znajomością rezerwatów przyrody i pomników przyrody Województwa Zachodniopomorskiego, Polskich Parków Narodowych, historii oraz działalności LOP, wkładu polskich uczonych na polu ochrony przyrody oraz znajomością aktualnych zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska.
W podsumowaniu 51 Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego komisja konkursowa zwróciła uwagę na wyrównany, wysoki poziom wiedzy uczniów, wskazujący na duże zaangażowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W związku z czym w tym roku szkolnym nie przyznano miejsc na podium lecz doceniono wszystkich uczestników, którzy godnie reprezentowali swoje szkoły.
Każdy uczestnik oraz opiekun skorzystał z poczęstunku oraz otrzymał dyplom, książkę i nagrody rzeczowe. Sponsorami konkursu byli: stargardzki Urząd Miejski, zarząd okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, Rada Rodziców SP 2 Stargard. Organizatorkami konkursu były: p. Lucyna Dobrzycka oraz p. Beata Zych.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU WIOSNĄ 2020 r.

materiał nadesłała p. Beata Żych

miedzszk konk przyrodniczy2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

III Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem

"Czytam i rozumiem"

Dnia 22 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się III Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla klas II pod hasłem ,,Czytam i rozumiem”.
Przybyłych uczestników konkursu przywitała pani wicedyrektor Izabela Jurewicz-Zimny i życzyła wszystkim odniesienia sukcesu. W konkursie wzięło udział 14 uczniów reprezentujących 7 stargardzkich szkół podstawowych: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 9 i SP nr 11.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Mikołaj Abramczyk i Jan Jaźwiński z klasy II b.
W miłej i przyjaznej atmosferze uczniowie sprawdzili swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem. Rozwiązywali zadania związane z przeczytanym tekstem.
Jury w składzie: pani Elżbieta Gumińska ze szkolnej biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 – przewodnicząca, pani Grażyna Chudzik ze Szkoły Podstawowej nr 3, pani Beata Skupińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 nagrodziło następujących uczniów:


I miejsce – Jan Duniecki Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Jan Jaźwiński Szkoła Postawowa nr 2
III miejsce – Mikołaj Krzewiński Szkoła Podstawowa nr 5
Wiktoria Wityk Szkoła Podstawowa nr 6


Uczniowie dostali dyplomy, upominki oraz nagrody książkowe.
Organizatorami konkursu były panie: Anna Otolska, Joanna Żuchlińska, Katarzyna Szyłańska, Katarzyna Witos-Szałęga.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

materiał nadesłała p. Anna Otolska

miedz szkol konk czyt ze zroz klas 2 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

erii

Konferencja

polsko-niemiecka

W dniu 16 maja 2019r. odbyła się konferencja otwierająca realizację polsko-niemieckiego projektu: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”.
W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani goście, przedstawiciele władz Stargardu i powiatu stargardzkiego, uczniowie i nauczyciele z dwóch partnerskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz BerufsbildungsvereinEberswalde.
Liderem Projektu jest Gmina Miasto Stargard.
Projekt realizowany w partnerstwie z BerufsbildungsvereinEberswalde potrwa kolejne trzy lata, do 30 grudnia 2021 roku.
W ramach współpracy polsko – niemieckiej zrealizowane zostaną trzy pakiety robocze:
1. Wspólna oferta edukacyjna, w tym wspólne badanie ankietowe uczniów obu partnerów oraz opracowanie programu dydaktycznego na temat zachowań zdrowotnych i orientacji zawodowej uczniów.
2. Wspólna realizacja działań: wymiany tematyczne, warsztaty z orientacji zawodowej, wydarzenia sportowe, wystawy tematyczne, szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz festyny sportowe połączone ze świętami rodzinnymi i wystawami rzemiosł.
3. Ewaluacja projektu z czterema panelami eksperckimi dla obydwu stron projektu oraz instytucji Regionu Pomerania.
W celu umożliwienia realizacji projektu utworzone zostały: Grupa Sterująca i dwie Grupy Robocze, składające się z przedstawicieli organu prowadzącego, nauczycieli, uczniów i rodziców obydwu Partnerów oraz ekspertów zaproszonych do realizacji zadań i oceny ich trwałości.
Dla pełnej realizacji zadań przeprowadzone zostaną w naszej szkole niezbędne remonty.
Powstanie nowoczesne boisko sportowe, sale do nauki języków obcych, wiele pracowni tematycznych dla prowadzenia edukacji zawodowej i prozdrowotnej, windy dla swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych po całym budynku szkoły. Placówka zostanie zaopatrzona w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego, edukacji informatycznej oraz edukacji zawodowej.
Projekt polsko-niemiecki ma charakter innowacyjny, a wypracowane rezultaty posłużą do stworzenia planu nowoczesnej edukacji dla Euroregionu Pomerania.

materiał nadesłała p. Mariola Pipier

konferen polsko niem2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Uroczyste rozstrzygnięcie

Konkursu Fotografii i Grafiki Komputerowej

pt. "MOI PRZODKOWIE - PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ"

Dnia 12.05.2019r. o godz. 14.50 na Rynku Staromiejskim w ramach obchodów „Dnia Pionierów Stargardu” odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie Konkursu Fotografii i Grafiki Komputerowej pt. „MOI PRZODKOWIE – PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ”. Rozstrzygnięcie konkursu było połączone z wystawą 24 prac uczniów w Kolegiacie NMP w Stargardzie.
Podczas uroczystego pokonkursowego wernisażu dokonano podsumowania konkursu, wręczenia nagród rzeczowych, dyplomów i podziękowań.
Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie.
Honorowy patronat nad konkursem sprawował Prezydent Miasta Stargard p. Rafał Zając.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 19 uczniów z 5 stargardzkich szkół.
Jury Komisji Konkursowej w składzie
- p. Jolanta Aniszewska, z-ca dyrektora ds. Naukowych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie – przewodnicząca Komisji Konkursowej,
- p. Ryszard Baloń – plastyk, grafik komputerowy,
- p. Elżbieta Szumska – plastyk,
- p. Renata Pruska-Nieroda – historyk
przyznało łącznie 5 wyróżnień i 8 miejsc (jeden uczestnik zdobył dwa I-e miejsca za dwie różne prace) w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie nagrodzono 12 uczestników.
Uczniowie wraz z opiekunami mogli podziwiać wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Laureaci otrzymali również dyplomy a także nagrody rzeczowe i materiały promujące miasto.
Jury konkursu przyznało w trzech kategoriach wiekowych następujące miejsca i wyróżnienia:
- I miejsce: Aleksander Bubacz za pracę „OLEK Z PRABABCIĄ STASIĄ NA POCZCIE W STARGARDZIE”, w kategorii wiekowej 7-10 lat. Opiekun – p. Bożena Skwira,
- II miejsce: Piotr Kołtuniak za pracę „MÓJ PRADZIADEK JAN - KOLEJARZ”, w kategorii wiekowej 7-10 lat. Opiekun – p. Bożena Skwira,
- dwa I-e miejsca: Jakub Szuber za pracę „MŁODOŚĆ PIONIERÓW” oraz za pracę „WSPOMNIENIA PIONIERKI”, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Lucyna Piotrowicz,
- II miejsce: Kacper Stachera, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Jowita Maculewicz-Wnuk,
- III miejsce: Agata Biryłko, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Jowita Maculewicz-Wnuk,
- wyróżnienie: Zofia Najda, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Jowita Maculewicz-Wnuk,
- III miejsce: Eliza Słojkowska za pracę „MOI DZIADKOWIE – PIERWSI STARGARDZIANIE” w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Eryk Ząbek,
- III miejsce: Jakub Pierścionek za pracę „MOI PRZODKOWIE – PIERWSI STARGARDZIANIE” w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Eryk Ząbek,
- wyróżnienie: Zuzanna Dziedzic za pracę „MOI PRZODKOWIE ZIEMI STARGARDZKIEJ”, w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Elżbieta Olaniecka,
- wyróżnienie: Kacper Dziedzic za pracę „MOI PRZODKOWIE – PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ”, w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Elżbieta Olaniecka,
- wyróżnienie: Alicja Pałczyńska za pracę „W HOŁDZIE MOJEJ PRABABCI”, w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Alicja Grochowska,
- wyróżnienie: Kinga Siry za pracę „POWOJENNI PIONIERZY STARGARDU” - w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Marek Iwaniuk,
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu za finansowe i materialne wsparcie konkursu, Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Stargardzie za wsparcie materialne i merytoryczne, proboszczowi Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata księdzu kanonikowi doktorowi Januszowi Posadzy za udostępnienie wystawy w świątyni, firmie komputerowej „Atimax” za wsparcie materialne oraz wszystkim tym, którzy pomagali w organizacji i wspieraniu naszego konkursu.
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwał p. Bogdan Żych.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.


Zgodnie z regulaminem Konkursu Fotografii i Grafiki Komputerowej pt. „MOI PRZODKOWIE – PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ”, poniżej opublikowane zostały na naszej stronie internetowej prace nagrodzone i wyróżnione (plik PDF).

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie (plik PDF - 8 127 KB).

 

konk fotogr i graf komp2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

W STOLICY

Trzy słoneczne dni (24-26.04.2019r.) spędziły klasy 8C i 8D wraz w opiekunami w stolicy naszego kraju. Wcześnie rano, bo o 5.10 wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż autokarem do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziwiania panoramy miasta z 33 piętra Pałacu Kultury i Nauki. Następnie krótka wizyta w galerii handlowej „Złote Tarasy”- czas wolny, wypatrywanie vip-ów. Po czym przejechaliśmy autokarem pod Grób Nieznanego Żołnierza. Akurat odbywała się zmiana warty. Spacer po Ogrodzie Saskim i przejazd do Królewskich Łazienek. Wrażenie robi secesyjny pomnik Fryderyka Chopina, Teatr na Wyspie, gdzie prym wiodły dumne pawie, spacerujące wokół kamiennych rzeźb. Zachwycaliśmy się fauną i florą parku. Jeszcze sesja zdjęciowa przy Belwederze i pomniku Józefa Piłsudskiego opierającego się oburącz o szablę w pochwie. Pomnik wystawiony jako wyraz wdzięczności za obronę Warszawy w 1920 roku. Drugiego dnia odkrywaliśmy tajniki świata w Centrum Nauki Kopernik. Własnoręcznie przeprowadzaliśmy doświadczenia naukowe, poznaliśmy mechanizm funkcjonowania ludzkiego ciała, angażowaliśmy wszystkie zmysły bez najmniejszych oporów przed pomyłką. Po emocjonującej podróży w świecie nauki udaliśmy się na spacer po ogrodzie znajdującym się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Odpoczynek wśród zieleni i słoneczna kąpiel pozwoliła na regenerację sił przed wizytą na Stadionie Narodowym. Dla wielu z nas - kibiców i fanów piłki nożnej to ekscytujący punkt wycieczki. Trasa „Piłkarskie emocje” odkryła przed nami tajemnice strefy zawodniczej, centrów medialnych, trybun. Koniec trasy - punkt widokowy z którego, podziwialiśmy wielkość obiektu. Robi wrażenie. Popołudniem przywitaliśmy Zygmunta III Wazę oraz warszawską Syrenkę na Starym Mieście. Podziwialiśmy siedzibę królów polskich – Zamek Królewski. Szykowne i stylowe wnętrza nas zachwyciły. Trzeciego dnia wycieczki, ważne miejsce – Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Obejrzeliśmy polski krótkometrażowy film animowany „Miasto ruin”. Przedstawia zburzoną i wyludnioną Warszawę z perspektywy lotu wiosną 1945. Obraz był reklamowany w mediach jako pierwsza na świecie cyfrowa rekonstrukcja zniszczonego miasta. Doświadczyliśmy mnóstwa wrażeń: chwil pełnych wzruszeń, smutku i radości, dumy, że jesteśmy Polakami. Następnie udaliśmy się do gmachu Telewizji Polskiej przy Woronicza 17. Wizyta w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, pracowniach dekoracji pozwoliła zdobyć wiele ciekawych informacji o pracy dziennikarzy. Odwiedziliśmy Muzeum Telewizji, gdzie zgromadzone są przeróżne sprzęty i rekwizyty używane dawniej do nagrywania programów oraz pamiątki z emitowanych dawniej programów i filmów. Krótka sesja zdjęciowa przy „ściance” PNŚ. Naładowani pozytywną energią udaliśmy się w podróż powrotną do domu. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w restauracji McDonald’s, bo przecież bez tego punktu wyprawy to nie wycieczka. Puszczamy oczko…
Z tego miejsca uczestnicy wycieczki i wychowawczynie klas pani Joanna Michalska i pani Monika Sikorska serdecznie dziękują pani Marcie Kowalczyk za miłe towarzystwo oraz poczucie bezpieczeństwa. Potwierdzamy, że wspólny wyjazd jest najlepszym miejsce na integrację, dostarczając wielu wrażeń, satysfakcji i świetnej zabawy.
To ostatnia już wycieczka szkolna obu klas. To była jedna z tych wycieczek, których się nie zapomina, a ta na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

materiał nadesłały panie: Joanna Michalska, Monika Sikorska

wyc do warszawy8c8d 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii 

VI Festiwal Nauki

05 kwietnia 2019r. uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych pod opieką pani Moniki Sikorskiej uczestniczyli w VI Festiwalu Nauki zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele-wykładowcy licznych uczelni m.in. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkoły Przedsiębiorczości w Szczecinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Przyszłym uczniom „starego ogólniaka” zaoferowano udział w zajęciach i pokazach chemicznych prowadzonych przez wykładowców ww. uczelni, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Festiwal Nauki to możliwość kontaktu w wiedzą wykraczającą poza program szkoły. To również okazja, do zapoznania się z ofertą I LO skierowaną do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Możliwość zwiedzenia szkoły, poznania jej historii i tradycji, szansa by poczuć atmosferę tego miejsca. Był to dzień pełen wrażeń.

materiał nadesłała p. Monika Sikorska

VI Festiwal Nauki

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii