Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

SZTUKĄ W WIRUSA!

Na dowód tego, że nawet w czasach zarazy kreatywność młodzieży nie opuszcza, publikujemy prace, których autorami są wspaniali uczniowie z  klas VIII „a” i VIII „c”. Można powiedzieć, że zgraliśmy się w czasie z inicjatywą stargardzkiego muzeum i, jeszcze zanim ogłosiło ono swoją akcję „ARCY!DZIEŁKO”, zaczęliśmy realizować pomysł na zabawę wybitnymi dziełami sztuki. Uczniowie, zachęceni przez polonistkę – Joannę Bochenek – wykonali serię zdjęć zainspirowanych światowej klasy malarstwem lub fotografią. Zapraszamy do galerii prac, które nie pozostawiają wątpliwości – mamy w szkole FANTASTYCZNE DZIECIAKI!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UWAGA!


Nasza galeria pozostaje otwarta!
Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wzbogacania jej zasobów.
Prace można przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do wykonanego kolażu zdjęć prosimy dołączyć opis:

 • imię, nazwisko i klasa,
 • autor, tytuł i rok powstania oryginalnego dzieła,
 • adres strony internetowej, z której pobrana została reprodukcja.

 

 

  W związku z zamknięciem wszystkich placówek oświatowych do dnia 25 marca informujemy, że dokumenty związane z przyjęciem dziecka do szkoły na rok szkolny 2020/2021 można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowany na 18 marca "Dzień otwarty szkoły" zostaje przełożony na inny termin.

Grafika 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO  I KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Postepowanie rekrutacyjne odbywa sie na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 5 w terminach określonych w załącznikach nr  5 i 6  zarzadzenia  Nr  25/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22  stycznia 2020r.
 1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 1. W przypadu większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w danej szkole podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym  pod uwagę brane są  łącznie kryteria określone  przez Radę Miejską w Stargardzie:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny  wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 1. Komisja ustala wyniki i sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych(nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły) i kandydatów niezakwalifikowanych oraz  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.
 1. Wyżej wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, dzień podania do publicznej wiadomości oraz opatrzone są podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i listę umieszcza się w widocznym miejscu   w siedzibie danej szkoły.                                 
 1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.
 1. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w  terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, służy skarga do sądu administracyjnego. 
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  przeprowadza się postępowanie  uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 6  zarządzenia Nr  25 /2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22  stycznia 2020r.

  Formularze wniosków do pobrania:

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,

w tym doświadczaniu nowej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, chcemy przekazać , że zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji się Państwo znaleźli . Wielu z nas też jest rodzicami i wiemy, że „ogarnianie” domu, pracy, opieki i edukacji dzieci w jednym to wyczyn niemalże jak wejście na K2 zimą. Nikt nie był na to przygotowany. Wielu z nas nie było również przeszkolonych do zdalnego nauczania i uczenia się, do pracy w chmurze, połączeń online i wielu innych dziwnych sytuacji, z którymi musieliśmy zmierzyć się w ostatnich dwóch tygodniach.

Jako szkoła zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Państwu pomóc. Liczymy również na zrozumienie sytuacji, w której my się znaleźliśmy.

Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  uruchomiliśmy w naszej szkole Platformę G Suite. Pozwala ona nam na kontakt z Wami: przesyłanie wiadomości  e-mail, połączenia video, organizowanie wirtualnych klas itp. Na chwilę obecną do naszej platformy zalogowało się i jest aktywnych 97 % uczniów, za co bardzo Wam dziękujemy. Dla ułatwienia organizacji planu dnia, przygotowaliśmy dla każdej klasy plan aktywności ucznia przy komputerze, który pozwoli Państwu i nam na zaplanowanie np. dostępu do komputera w przypadku, gdy w domu znajduje się jedno urządzenie. Każdy uczeń ma obowiązek przynajmniej raz dziennie zalogować się na swoje konto i zrealizować zadania zlecone przez nauczyciela. Prosimy jednak pamiętać, że jako szkoła zawsze będziemy podchodzić indywidualnie do pojawiających się u Państwa problemów, o których prosimy nas informować.

Każdy z Państwa może kontaktować się z wychowawcami, pedagogami specjalnymi , którzy służą wsparciem. Dodatkowo nasi specjaliści, terapeuci, pracownicy świetlicy i biblioteki będą zamieszczać na naszej stronie internetowej propozycje różnych aktywności dla dzieci, które mogą być alternatywą aktywności bez komputera. Zachęcamy też aby w tym trudnym dla wszystkich okresie skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Zachęcamy do powtarzania, utrwalania, poszukiwania ciekawych dla siebie rzeczy, rozwijania swoich pasji, spędzania tego czasu kreatywnie i z korzyścią dla swojego rozwoju.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

Szanowni Państwo,

Nasi nauczyciele terapeuci, specjaliści, przygotowali szereg propozycji aktywności, zabaw dla uczniów możliwych do zrealizowania w domu.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony, materiały będą sukcesywnie uzupełniane.

Zapraszamy do zapoznana się z materiałami przygotowanymi przez:

 1. Nauczycieli świetlicy szkolnej. Kliknij i zobacz proponowane aktywności.
 2. Logopedów. Kliknij i zobacz proponowane aktywności.
 3. Terapeutów integracji sensorycznej:P. Agnieszki Musiał i P. Anny Łotysz Kliknij i zobacz proponowane aktywności.
 4. Dogoterapeuty Kliknij i zobacz proponowane aktywności.
 5. Psychologów i pedagoga. Kliknij i zobacz proponowane aktywności.
 6. Nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Kliknij i zobacz proponowane aktywności.
 7. Nauczycieli biblioteki . Kliknij i zobacz proponowane aktywności. 
 8. Plastykoterapia . Kliknij i zobacz proponowane aktywności
 9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Kliknij i zobacz proponowane aktywności
 10. Biofeedback. Kliknij i zobacz proponowane aktywności.

Dodatkowo informujemy, że macie Państwo możliwość kontaktu telefonicznego z każdym specjalistą.

Wystarczy zgłosić ten fakt telefonicznie w godzinach od 8.00 do 13.00 dzwoniąc do sekretariatu szkoły

tel. 91 573 41 45

W sprawach technicznych , dotyczących platformy, G Suite np. konta email, resetu hasła itp. prosimy o kontakt z administratorem : P. Joanną Szczecińską : adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

UWAGA!

Ze względu na zaistniałą kryzysową sytuację w naszym kraju pedagog szkolny oraz psychologowie udostępniają dla potrzebujących konsultacji uczniów i rodziców swoje adresy e-mail:

Małgorzata Lewandowska-  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Klinik-  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Wójt-  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowane osoby prosimy o kontaktowanie się w ramach poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: Małgorzata Lewandowska, Anna Klinik, Anna Wójt

Wtorek: Małgorzata Lewandowska, Anna Wójt

Środa: Małgorzata Lewandowska, Anna Wójt

Czwartek: Małgorzata Lewandowska, Anna Klinik

Piątek: Małgorzata Lewandowska, Anna Wójt

W sytuacji braku dostępu do poczty e-mail istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby konsultacji telefonicznych, w godzinach 8.00-13.00  poprzez sekretariat szkoły

tel. 91/ 573-41-45