baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

kangur matem symbol

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR”

    W dniu 16 marca 2023 roku w szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”. W konkursie wzięło udział 47 uczniów z klas II – VIII w poziomach:

Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet - klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

    Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
    Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.
    Konkurs "Kangur Matematyczny" jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.
    Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.
    W naszej szkole sześcioro uczniów otrzymało wyróżnienia:


Poziom Beniamin:
- Kiriłow Adam 5a
- Jaźwiński Jan 6b
- Żmudziejewski Krzystof 6d
- Zakrzewska Liliana6d
Poziom Kadet:
- Kuzio Jan 8b
- Konarska Wiktoria 8a.

GRATULUJEMY!

Materiał nadesłała p. Małgorzata Alicja Lewandowska